Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează proiectul ştiinţific “Zilele Studentului Electronist”, devenit tradiţie în rândul studenţilor fiind la a XI-a ediţie. Evenimentul va avea loc în perioada 27 Martie – 8 Aprilie 2023,  în incinta Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi situată pe Bd. Carol I, nr.11A, dar și în mediul online, fiind respectate toate normele de siguranță actuale, pentru cea mai bună desfășurare a proiectului.

Acest eveniment este susţinut anual şi are ca scop realizarea unei strânse legături între firmele de profil din ţară şi facultatea noastră, precum și a facilita relația dintre studenți și reprezentanții companiilor, în vederea oportunităţilor de angajare pentru viitorii absolvenţi. De asemenea, proiectul îşi propune să reunească un număr de peste 1000 de studenţi din cadrul facultăţii, cât şi din afară, dar şi elevi de la liceele din judeţ şi nu numai, în vederea atragerii acestora către facultatea noastră.

Proiectul cuprinde:

  • Prezentari de companii;
  • Workshop-uri și Training-uri;
  • Workshop-uri și Training-uri;
  • Teste si interviuri;
  • Teste si interviuri;
  • Concurs Național „Laurentiu Turic”;
  • Concurs Național „PCB: Proiectare, Testare ai Verificare”;
  • ”Zi de Standuri”;
  • ”Student pentru o zi”;
  • Gala Anuala a Electroniștilor.

Detalii privind desfăşurarea proiectului:

Timp de 13 zile, companii naţionale şi multinaţionale din domeniul tehnic vor susţine prezentări de companii, vor da teste şi interviuri și vor susține workshop-uri ce vor reprezenta o oportunitate pentru studenţi de a interacţiona cu posibilii angajatori şi de a-şi crea o imagine de ansamblu asupra domeniului tehnic, iar pentru cei care vor să afle ce presupune un interviu la o companie din domeniu, este o șansă de neratat. Totodată, aceştia vor putea purta un dialog deschis cu firmele participante în vederea unei colaborări ulterioare.

Concursul Naţional „Circuite Electronice şi Aplicaţii – Laurenţiu Turic” vizează studenţii de anul I, ce își doresc să își testeze cunoștințele în electronică acumulate în primul an de studii. 

Concursul Naţional „PCB – Proiectare, Testare şi Verificare” se adresează tuturor studenţilor de an mai mare (II, III, IV și master) și necesită cunoştinţe în domeniul proiectării asistate pe calculator a modulelor electronice, precum şi verificarea şi testarea acestora. Concurenţii vor avea sarcina de a proiecta, asambla, verifica şi pune în funcţiune modulele electronice.

Premiile pentru câștigătorii concursurilor sunt oferite de către partenerii evenimentului ce au ocazia prin acest eveniment să-i cunoască pe cei mai conștiincioși dintre studenți.

Programul “Student pentru o zi” oferă elevilor de la diferite licee din Iaşi şi nu numai, şansa de a participa pentru o zi la cursurile, seminariile şi laboratoarele Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. De asemenea, în cadrul acestui proiect vom reuși să combinăm partea academică cu cea interactivă pentru o experință cât mai apropiată de adevărata viață de student.

Ediția a 11-a a Zilelor Studentului Electronist vine anul acesta cu a 4-a ediție a Galei Anuale a Electroniștilor, care are menirea de a aduce împreună într-un cadru festiv membrii ALUMNI, membrii activi și candidați ai organizației, cadrele didactice și studenții Facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, pentru a întări legătura dintre generații și pentru a sărbători împreună Zilele Studentului Electronist.

Contact:

Bidașcu Denis-Ștefan – Vicepreședinte Programe și Proiecte – Organizator proiect

tel: 0745 815 817

e-mail: [email protected]

Damoc Andrei-Cătălin – Membru Activ – Coordonator principal

tel: 0785 571 508

e-mail: [email protected]